ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

OpenWrt แบ่ง VLAN แยก Multi-SSID

แยก Network ออกจากกันนั้นได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การจัดการกลุ่มผู้ใช้ได้ง่าย ประโยชน์ด้านความปลอดภัย และที่สำคัญยังได้ช่วยให้ลด broadcast ลงด้วยทำให้ network มีประสิทธิภาพมากขึ้น VLAN คืออะไร V = Virtual  หรือเสมือนนั่นเอง  แต่ทำไหมถึงต้องมี Virtual ขออธิบายด้วยภาพให้เข้าใจง่ายๆ โดยทั่วไปแล้ว Switch และ Hub จะทำหน้าที่ขยายวง LAN ได้แค่วงเดียวเท่านั่น  เมื่อเราต่อพ่วง Switch, Hub ออกไปเรื่อยๆ  ก็จะเป็นเพียงแค่ 1 Network หรือ 1 LAN 1 LAN ปัญหาก็คือ พอเราต่อกันจนมีจำนวน hosts มากขึ้น ก็จะเกิด Broadcast จำนวนมากขึ้นตามไปด้วย เหมือนกันคนจำนวนมากอยู่ในห้องเดียวกันแล้วตะโกนคุนกันท่ามกลางความโกลาหลอะไรแบบนั้น ทีนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหา Broadcast นั้น เราต้องแบ่ง network ออกจากกัน โดยมี Router คอยทำหน้าที่เป็นตัวกลาง โดยจะทำหน้าที่ Forward ข้ามไปมาระหว่าง network Real  2 LAN  without VLAN  พอเราแย่ง Network ออกมาเป็นแบบนี้แล้ว แก้ปัญหา Broadcast ได้แล้ว ภาพที่เห็นแบบนี้คือแยกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Network ออกจากกัน"จริงๆ"  ถ้ามีการเพิ่มวง LAN เข้าไปอีก ก็ต้องมีอุปกรณ์จริงๆ มารองรับ - Rout